Dostępne systemy informatyczne System Finansowo-Księgowy
A. Cechy systemu
B. Wymagania sprzętowe
System Finansowo-Księgowy
WARNET Spółka z o.o.


A. Cechy systemu:

Księga główna systemu
 • Elastyczny, definiowalny przez użytkownika plan kont w układzie 3-5-10

 • np. 201 syntetyka 
  201-01 subsyntetyka 
  201-01-02389 analityka
 • Możliwość prowadzenia operacji na kontach walutowych.

Rysunek 1 Stany wybranego konta
 • Prowadzenie kartoteki kontrahentów w wygodny sposób powiązanych z planem kont
 • Wygodny interfejs użytkownika do wprowadzania nowych operacji księgowych (obrotów).
 • Możliwość wprowadzania obrotów na miesiąc bieżący i miesiące następne.
 • Definiowany przez użytkownika zestaw rejestrów księgowych.
Rejestr zakupów i zobowiązań
 • Automatyczny system dekretowania faktur zakupowych
 • Podział zakupów na materiały, usługi, towary, inwestycje
 • Możliwość automatycznego księgowania dokumentów PZ razem z fakturą zakupu
 • Możliwość księgowania faktur z zawieszonym podatkiem VAT
 • Możliwość księgowania faktur na towary w drodze
 • Możliwość księgowania faktur z podatkiem VAT do podziału (w związku ze sprzedażą zwolnioną z VAT)
 • Łatwość adaptacji nowych stawek podatku VAT i podatku akcyzowego.
 • Elastyczne i wieloprzekrojowe raportowanie zawartości rejestru zakupów

Rysunek 2 Definiowanie raportu z rejestru zakupów


Rejestr sprzedaży i należności
 • Współpraca z systemami sprzedaży oferowanymi przez firmę WARNET (automatyczne dekretowanie faktur sprzedaży).
 • Możliwość współpracy z innymi systemami sprzedaży.
 • Łatwość adaptacji nowych stawek podatku VAT i podatku akcyzowego.

Rysunek 3 Definiowanie stawek VAT
 • Możliwość księgowania sprzedaży specjalnej (dot. nieodliczany VAT z zakupów).
 • Elastyczne i wieloprzekrojowe raportowanie zawartości rejestru sprzedaży.
Rozrachunki
 • Dokładne rozróżnienie każdej faktury i zapłaty do niej
 • Wygodny system rozliczania korekt
 • Możliwość księgowania zapłat „do wyjaśnienia”
 • Przejrzyste wydruki rozrachunków na koncie
 • System rozliczania zaliczek
 • Wydruk „Wezwanie do zapłaty”
 • Wydruk „Potwierdzenie salda”
Zestaw standardowych raportów
 • Zestawienia syntetyczne
 • Zestawienia analityczne
 • Dziennik księgowań
 • Zestawienia obrotów
Możliwość definiowania własnych raportów przez użytkownika


Rysunek 4 Ekran definiowania raportu użytkownika


Środki Trwałe
 • Wygodna w użyciu kartoteka środków trwałych

Rysunek 5 Karta pojedynczego środka trwałego
 • Możliwość prowadzenia amortyzacji bilansowej i podatkowej
 • Możliwość prowadzenia umorzenia liniowego lub degresywnego
 • Możliwość przypisania dowolnej ilości stanowisk kosztów amortyzacji do jednego środka trwałego
 • Możliwość dopisywania wielu dokumentów OT i LT do jednego środka trwałego.
 • Bogaty zestaw raportów w tym „Plan amortyzacji”
 • W pełni automatyczny system dekretowania i księgowania umorzenia miesięcznego

Ewidencja użytkowników systemu
Możliwość sterownia dostępem do danych i uprawnieniami użytkowników.


Formy wszystkich raportów są zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości

B. Wymagania sprzętowe.
 • Komputer Pentium pamięć RAM min 32 MB (zalecane 64MB)
 • Sieciowy system operacyjny Windows NT, Novell, Linux
 • Systemy operacyjne na stacjach sieci Windows 95, Windows 98, Windows Milenium, Windows NT, Windows 2000.
 • 40 MB wolnego miejsca na dysku.
 grzesiek@warnet.pl