Projektowanie nowych systemów informatycznych

Jedną ze specjalności firmy jest projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych. Zajmujemy się projektowaniem i wykonywaniem zupełnie nowych systemów jak również usprawnianiem już istniejących i pracujących u Klienta. Doświadczenie jakim dysponujemy pozwala nam zaoferować szeroki asortyment rozwiązań informatycznych tak w zakresie wykorzystywanych narzędzi programistycznych jak i w zakresie technologii. Proces tworzenia nowych systemów rozpoczyna się zawsze od drobiazgowej analizy. Analizujemy potrzeby Klienta i na podstawie zebranych informacji tworzymy projekt systemu. Po zaakceptowaniu projektu przez przyszłego użytkownika tworzymy niezbędne oprogramowanie i wdrażamy kompleksowe rozwiązanie informatyczne, którego celem jest zawsze sprawne zarządzanie informacją. Przy planowaniu systemu posługujemy się najnowszymi technologiami baz danych, serwerów aplikacji i zasobów oraz dostosowujemy je do wymagań przyszłych użytkowników. Stosując powyższe metody jesteśmy w stanie przyjąć do realizacji nawet najbardziej nietypowe systemy związane z charakterem pracy Klienta.

Na etapie instalacji i konfiguracji nowych systemów staramy się dostosować jego opcje do wymagań użytkowników. Jednocześnie dokładamy wszelkich starań aby zapewnić optymalną współpracę nowych elementów z istniejącą infrastrukturą

Każdorazowo na życzenie Klienta podejmujemy się opieki nad wdrożonym systemem komputerowym zapewniając nadążanie rozwiązań zastosowanych w systemie do zmieniającej się sytuacji prawnej, rynkowej, organizacyjnej itp.

Przykłady naszych projektów i wdrożeń:

System MIDAS
System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych "MIDAS" powstał przy ścisłej współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym. Jest to system zarządzania bazą danych obejmującą wszystkie złoża kopalin w Polsce. Zawiera informacje o środowisku otaczającym złoża, powierzchni nad złożem, formach występowania kopalin, ich głębokości, miąższości, a także charakterystyki i zawartości składników użytecznych i szkodliwych, a w szczególności różnych rodzajów zasobów wszystkich typów i wydzielonych podtypów tych kopalin, w rozbiciu na kategorie rozpoznania . Ponadto system uwzględnia dane o ruchu zasobów powstałe w wyniku prowadzonych prac geologiczno-rozpoznawczych, zmian kryteriów bilansowości oraz wydobycia. Baza danych umożliwia pamiętanie punktów konturowych obrysu każdej kopaliny w każdym złożu. Punkty konturowe mogą być pamiętane jednocześnie w trzech układach współrzędnych: we współrzędnych źródłowych (układy lokalne, układ 65, itp), we współrzędnych geograficznych oraz we współrzędnych układu 42. Dodatkowo w odrębnym module bazy MIDAS ewidencjonowana jest informacja o składowiskach odpadów pogórniczych i przeróbczych wraz z lokalizacją odpadów, ich typem, parametrami jakościowymi oraz ruchem (przyrostami i ubytkami) na poszczególnych składowiskach. 

System IGS
IGS jest systemem powstającym w Państwowym Instytucie Geologicznym na zamówienia Ministerstwa Skarbu Państwa Zadaniem systemu IGS jest kolekcjonowanie wiadomości o prawach własności do informacji geologicznej ze szczególnym uwzględnieniem informacji geologicznej dotyczącej złóż kopalin. Informacja zawarta w bazie danych powinna wskazywać zarówno właścicieli i podstawy ich tytułu własności jak również różnego rodzaju obciążenia praw do informacji geologicznych ciążących na właścicielach. System na służyć stopniowemu porządkowaniu zagadnień związanych z prawem własności do informacji geologicznej szczególnie z uwagi na zmiany w statusie prawnym przedsiębiorstw w Polsce mające miejsce w ostatniej dekadzie XX wieku. IGS jest systemem informatycznym działającym w powiązaniu z już istniejącymi w Państwowym Instytucie Geologicznym systemami informatycznymi w szczególności Systemem Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS oraz z Centralną Bazą Danych Geologicznych. Z pierwszego z systemów otrzymywać będzie informacje o złożach ich lokalizacji, kopalinach, koncesjach itp. Natomiast drugi z systemów (CBDG) dostarczać będzie informacji o dokumentacjach geologicznych takich jak tytuły, autorzy, miejsce przechowywania data wykonania itp. Dane z baz systemu INFOGEOSKARB w zakresie uzgodnionym z Ministerstwem Skarbu udostępnione zostaną w sieci Internet i będą danymi ogólnodostępnymi. http://baza.pgi.waw.pl/igs


System SIGMA
Jest to kompleksowy system obsługi biura turystycznego wykonany na zamówienie firmy Sigma Travel. System wyposażony jest w moduł internetowy pozwalający na udostępnianie on-line procesu rezerwacji miejsc na imprezach oddziałom i akwizytorom w całej Polsce.

System CIOK
System ewidencji wydawnictw, wydawców i księgarzy w Polsce. Jest to baza danych wykonana na zamówienie Centrum Informacji o Książce.
 grzesiek@warnet.pl