Dostępne systemy informatyczne System Stacja
A. Cechy systemu
B. Wymagania sprzętowe
System Stacja
WARNET Spółka z o.o.


System przeznaczony jest do wspomagania pracy samochodowej stacji serwisowej.

A. Cechy systemu:

Dane systemu stacja zorganizowane są wokół zleceń.
System pozwala na wprowadzanie zleceń płatnych i gwarancyjnych.Jedno zlecenie może zawierać wiele różnych usterek.Jedno zlecenie może zawierać zarówno usterki podlegające gwarancji jak i usterki płatne.
Do każdej usterki dopisywane są niezależnie użyte części zamienne jak i wykonane operacje.Zlecanie kończy się fakturą dla segmentu płatnego zlecenia, lub protokołem dla segmentu gwarancyjnego.
Faktury tworzą się automatycznie na podstawie danych w zleceniach.
Sposób i forma generowania informacji dla gwaranta (protokołów), do uzgodnienia w okresie wdrażania systemu.
System zawiera wyczerpujący zestaw raportów. (Poniżej kilka wybranych przykładów)System precyzyjnie rozlicza koszty zleceń w podziale na okresy księgowe.(Poniżej fragment jednego z aportów kosztowych)Zawiera bogaty zestaw kartotek i słowników systemowych.
 • Kartoteka kontrahentów
 • Kartoteka serwisowanych samochodów
 • Katalog operacji 
 • Katalog części zamiennych
 • Kartotekę mechaników
 • Katalog usterek
 • Katalog przyczyn usterek
Dostęp do systemu STACJA jest chroniony przez system identyfikatorów i haseł. Dane sytemu STACJA podzielone są na klasy, do których można niezależnie określać poziom dostępu dla każdego użytkownika systemu. Ekran definiowania uprawnień pokazuje poniższy rysunekSystem STACJA może być zintegrowany z oferowanym przez nas systemem F-K (automatyczne dekretowanie i księgowanie faktur ), z systemem MAGAZYN (automatyczne dopisywanie części do zlecenia w chwili wystawienia dokumentu RW w magazynie) i z systemem KADRY - PŁACE (naliczanie tzw. przerobu mechaników)

B. Wymagania sprzętowe.
 • Komputer Pentium pamięć RAM min 32 MB (zalecane 64MB)
 • Sieciowy system operacyjny Windows NT, Novell, Linux
 • Systemy operacyjne na stacjach sieci Windows 95, Windows 98, Windows Milenium, Windows NT, Windows 2000.
 • 40 MB wolnego miejsca na dysku.
 grzesiek@warnet.pl