Dostępne systemy informatyczne System WARNIX
Wersja demonstracyjna

Szerszy opis systemu w formacie Word
(zip ok 500kB)
System WARNIX
WARNET Spółka z o.o.


Dziś, w trudnej sytuacji polskiej gospodarki, jako dostawcy profesjonalnej informacji handlowej pragniemy pomóc Państwu przetrwać czas słabszej koniunktury.

Pomożemy Państwu oszczędzać czas i pieniądze, zmniejszać koszty zwiększając przychody. Celem Naszej Platformy Internetowej Warnix.pl jest stworzenie profesjonalnego serwisu internetowego:
  • dostarczającego wyczerpujących informacji na temat wybranych produktów,
  • przyspieszającego realizację zleceń sprzedaży i kupna,
  • pozwalającego szczególnie zredukować koszty i podnieść tempo profesjonalnej obsługi
  • zwiększyć efektywność firmy poprzez e-mail marketing
Jesteśmy przekonani, iż w obecnej sytuacji rynkowej nie warto rezygnować z przydatnych, sprawdzonych narzędzi pracy , dlatego proponujemy, aby jednym z najsilniejszych Państwa atutów w walce z trudnościami rynku było nasze Warnix.pl.
System WARNIX oparty jest o motor bazy danych Microsoft SQL Server 2000 oraz system operacyjny Microsoft Windows 2000 Server
System działa poprzez sieć Internet. Aby móc korzystać z systemu należy posiadać
  • Przeglądarkę internetową
  • Dostęp do Internetu w dowolnej formie (modem, stałe łącze itp.)
Nie jest wymagana żadna dodatkowa instalacja oprogramowania a co za tym idzie również wszelkie zmiany i uaktualnienia systemu będą natychmiast widoczne u wszystkich użytkowników.

Podstawową funkcją systemu jest możliwość wystawiania ofert sprzedaży. Ofertę taką wystawia użytkownik, który deklaruje chęć sprzedaży jakiegoś towaru w określonej ilości i po określonej cenie. Wystawienie oferty sprzedaży nie zobowiązuje do sprzedania określonego towaru. Ofertę po wystawieniu można modyfikować lub usunąć. Użytkownik chcąc przejrzeć oferty będące w bazie danych korzysta z mechanizmu wyszukiwania bardzo podobnego do mechanizmów stosowanych w tzw. „wyszukiwarkach internetowych”.

Po napotkaniu interesującej oferty sprzedaży użytkownik ma możliwość wystawienia „propozycji kupna”. W tej propozycji użytkownik określa w jakiej ilości i po jakiej cenie chce kupić dany towar. Ważne jest to że deklarowana ilość oraz cena może być inna niż w ofercie sprzedaży. Użytkownik wystawiający propozycje kupna określa termin ważności propozycji z dokładnością do godziny i minuty. Wystawionej propozycji kupna nie można modyfikować, można ją tylko usunąć. Użytkownik, który wystawi ofertę sprzedaży może przeglądać propozycje kupna wystawione przez pozostałych użytkowników do tej oferty. Gdy napotka interesująca propozycję kupna może ją zatwierdzić i w tym momencie transakcja zostaje zawarta.

Ponadto system oferuje możliwość wystawiania wiadomości – są to pewnego rodzaju komunikaty, które wszyscy użytkownicy mogą oglądać.

W każdej chwili użytkownik może zobaczyć dane wybranego użytkownika. Są to informacje typu adres, NIP, telefony, fax., nazwiska osób kontaktowych, adres e-mail i www oraz krótką notatkę. Informacje o sobie każdy użytkownik może w dowolny sposób modyfikować.

Dodatkową funkcją systemu jest wysyłanie komunikatów e-mail na adres skrzynki użytkownika kupującego z informacją o zatwierdzeniu propozycji kupna a tym samym zawarciu transakcji.
 grzesiek@warnet.pl